Påsen innehåller 25 brickor.

AA OOO Y Ä B DDD F G H K L M NNN P RRRR SSS TTT V