Påsen innehåller 34 brickor.

AAA E OOO Y Ä B C DDD F G HH KK L M NNNN P RRRRR SSSS TTTT V