Påsen innehåller 39 brickor.

AAA EE OOO Y Ä B C DDD F G HH J KK L M NNNN P RRRRR SSSSS TTTT V ??