Påsen innehåller 12 brickor.

A EEE I O C F H L M N RRR SSS T