Påsen innehåller 15 brickor.

A EEE I O U C F G H L M N RRR SSS TT