Påsen innehåller 15 brickor.

EEE OOO U C D F G H M N R SSSS TT ?