Påsen innehåller 24 brickor.

A EEEE I OOO U C D F G H LL M N RRR SSSSS TT V ?