Påsen innehåller 23 brickor.

A EE II OO U Ä Ö B C DD G H K LLLL M N P R SSS X Z