Påsen innehåller 46 brickor.

AA EEE IIII OOOO U Y ÅÅ Ä Ö B DDDD FF G J LLL MMM NNNN RRRR SSSSS TTTT V X