Påsen innehåller 7 brickor.

III Y Å F G NNN SS TT