Påsen innehåller 12 brickor.

E IIII Y Å DD F G NNN SSS TT