Påsen innehåller 17 brickor.

EE IIII O Y Å DD F G J NNN SSSS TT X