Påsen innehåller 23 brickor.

A EE IIII O Y Å B DD F G J LLL NNN SSSS TT V X