Påsen innehåller 29 brickor.

EEE IIII OO Y Å Ä B DDD F G J LLL NNN R SSSSS TTT V X