Påsen innehåller 41 brickor.

AA EEE IIII OOO U Y ÅÅ Ä Ö B DDDD F G J LLL MM NNNN RRR SSSSS TTT V X