Påsen innehåller 12 brickor.

AA EEE I D G H LL M RR S TT X Z