Påsen innehåller 20 brickor.

AAA EEE I O C D G H K LL M RRRR SS TT V X Z