Påsen innehåller 35 brickor.

AAAA EEE I O U Å Ä C DDD F G H KK LL M N RRRRR SS TTTT VV X Z ??