Påsen innehåller 26 brickor.

AAAA EE I O UU Å C DDD G H J LL M NN P RR SS TTT Z ?