Påsen innehåller 51 brickor.

AAA EEE III O UU Å Ä Ö B C DDDD F GG HH KKK LL MM NNNNN PP RRR SSSSSSSS TTTTT V ?