Påsen innehåller 16 brickor.

A EE I O U Å Ö C D H K MM NN RR SSSS T