Påsen innehåller 33 brickor.

AAA EEE I O U Å Ä Ö C DD GG HH KKK LL MM NNN RRR SSSSS TT V