Påsen innehåller 44 brickor.

AAA EEE III O U Å Ä Ö B C DDD F GG HH KKK LL MM NNNN PP RRR SSSSSSS TTT V