Påsen innehåller 8 brickor.

A E O B DD F GG L MM R TT