Påsen innehåller 21 brickor.

A EE I OO U Ä Ö B DDDD F G K LL MMM P RRR TT