Påsen innehåller 12 brickor.

AA UU Y Å Ä B D GG J N P RR SS T