Upp

Snittpošng per drag som funktion av antalet spelade brickor