Påsen innehåller 55 brickor.

AAAA EEEEE II OO UU Y ÅÅ Ä ÖÖ C DDDD F GG H KK LLLL MM NNNNN PP RRR SSSSS TTTT V X Z ??