Johans drag: i8 TORSION, *SEJT 73 (utmanat: ogiltigt)


Påsen innehåller 77 brickor.

AAAAAAA EEEEEE IIII OO UU Y ÅÅ ÄÄ ÖÖ BB C DDDDD FF GG HH KKK LLLLL MMM NNNNN PP RRRRRRR SSSSS TTTTTT VV X Z ??