Påsen innehåller 10 brickor.

AA E O U D G K LL M N PP R S ?