Påsen innehåller 19 brickor.

AA E I O U Y Ö DD G KK LL M NN PP R SS X ??