Påsen innehåller 23 brickor.

AA E I O UU Y Ö DD GG KK LL MM NN PP R SS T X ??