Påsen innehåller 29 brickor.

AAA E I O UU Y Å ÖÖ C DD GG KK LL MM NN PP R SSSS T X ??