Påsen innehåller 33 brickor.

AAA E I O UU Y Å ÖÖ C DDD GG KK LL MM NNN PP R SSSS TTT X ??