Johans drag: 10e *VISSNING 63 (utmanat: ogiltigt)


Påsen innehåller 40 brickor.

AAA EEE I OO UU Y Å Ä ÖÖ C DDD F G KK LLLL MM NN PP RR SSS TTTT X Z ??