Påsen innehåller 15 brickor.

A E Y Å ÄÄ D H LLL NNN RRR S TTT X