Gunnars drag: 10b ROSENdE, ÅSE 67 (utmanat: giltigt)


Påsen innehåller 25 brickor.

A EE I O Y Å ÄÄ DD HH LLL NNN RRRR SS TTTTTT X