Påsen innehåller 10 brickor.

A EEE I O FF G J LL P SS T ?