Påsen innehåller 17 brickor.

AAA II U Ö B F G LL P RRR SS TTTT VV