Påsen innehåller 16 brickor.

A EE II OOO U Y ÄÄ C DD H NN R TTT V