Påsen innehåller 8 brickor.

AA EEE Å Ä Ö K LL RR S ?