Påsen innehåller 12 brickor.

AA EEE Å Ä Ö G J K LL RRR S Z ?