Johans drag: 6i *STYMPAD, SA 73 (utmanat: ogiltigt)


Påsen innehåller 75 brickor.

AAAAAA EEEEEE III OOOOO UU ÅÅ ÄÄ ÖÖ BB C DDD FF GGG HH J KKK LLLLL M NNNNN P RRRRRRRR SSSSSS TTTTT VV X Z ??