Påsen innehåller 19 brickor.

AAAA U Å Ö BB D F HH K M NNN PP RR S TT Z