Påsen innehåller 17 brickor.

AA E I O UU J K LLL MM NN R SS TTTT Z