Johans drag: 2g *SLUTSÅNG 67 (utmanat: ogiltigt)


Påsen innehåller 19 brickor.

AAAA EEEE I U Ä B D LLL M N P RR S TTT V