Påsen innehåller 25 brickor.

AAA E I OO UU Å Ä ÖÖ D G H L M NNN P RRR SSSSS TT