Påsen innehåller 72 brickor.

AAAAAA EEEEEE IIIII OO UU ÅÅ ÄÄ ÖÖ BB C DDDD FF GGG H J KKK LLLLL MM NNNNN P RRRRRRR SSSSS TTTTTTT V Z ?