Påsen innehåller 12 brickor.

EE I O Y Ö C DDD G M N RR S TT ?