Påsen innehåller 17 brickor.

A EEE I O Y Ö C DDD F G K M N RRR S TT ?